trang-tri-tet
Đầu phun phẳng hướng lên Sprinkler Tyco TY1136 Đầu phun phẳng hướng lên Sprinkler Tyco TY1136 Đầu phun phẳng hướng lên Sprinkler Tyco TY1136 loại phản ứng nhanh với hệ số K 57 thiết kế theo tiêu chuẩn CEA 4001 “Sprinkler Systems Planning and Installation” hoặc EN12845 “Automatic Sprinkler Systems – Design, Installation and Maintenance”. Đầu phun thiết kế phẳng so với đầu phun tiêu chuẩn, cho phép chúng sử dụng với độ hở thấp hơn phía trên trần hở và kệ hàng.
Đầu phun Sprinkler TY1136 có thể trang bị khung bảo vệ để tránh va chạm vật lý.
Đâu phun TY 1136 kích hoạt bằng ống thủy tinh có đường kính 3mm là loại đầu phun đáp ứng nhanh TY-FRFS. Với đầu phun đặc biệt model TYFS ống thủy tinh kích thước 4 mm và đầu phun tiêu chuẩn TY-FS ông thủy tinh là 5mm
TY1136 Đầu Phun Đặc Biệt Sprinkler Tyco Quantity: 0 Sản phẩm
 • Đầu phun phẳng hướng lên Sprinkler Tyco TY1136

 • Đầu phun phẳng hướng lên Sprinkler Tyco TY1136 loại phản ứng nhanh với hệ số K 57 thiết kế theo tiêu chuẩn CEA 4001 “Sprinkler Systems Planning and Installation” hoặc EN12845 “Automatic Sprinkler Systems – Design, Installation and Maintenance”. Đầu phun thiết kế phẳng so với đầu phun tiêu chuẩn, cho phép chúng sử dụng với độ hở thấp hơn phía trên trần hở và kệ hàng.
  Đầu phun Sprinkler TY1136 có thể trang bị khung bảo vệ để tránh va chạm vật lý.
  Đâu phun TY 1136 kích hoạt bằng ống thủy tinh có đường kính 3mm là loại đầu phun đáp ứng nhanh TY-FRFS. Với đầu phun đặc biệt model TYFS ống thủy tinh kích thước 4 mm và đầu phun tiêu chuẩn TY-FS ông thủy tinh là 5mm

 • Manufacturer:
  • Tyco
Đầu phun phẳng hướng lên Sprinkler Tyco TY1136 loại phản ứng nhanh với hệ số K 57 thiết kế theo tiêu chuẩn CEA 4001 “Sprinkler Systems Planning and Installation” hoặc EN12845 “Automatic Sprinkler Systems – Design, Installation and Maintenance”. Đầu phun thiết kế phẳng so với đầu phun tiêu chuẩn, cho phép chúng sử dụng với độ hở thấp hơn phía trên trần hở và kệ hàng.
Đầu phun Sprinkler TY1136 có thể trang bị khung bảo vệ để tránh va chạm vật lý.
Đâu phun TY 1136 kích hoạt bằng ống thủy tinh có đường kính 3mm là loại đầu phun đáp ứng nhanh TY-FRFS. Với đầu phun đặc biệt model TYFS ống thủy tinh kích thước 4 mm và đầu phun tiêu chuẩn TY-FS ông thủy tinh là 5mm.

Đặc điểm kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn đáp ứng:
- VdS
- CEA 4001
- EN12845
- LPCBÁp lực tối đa khi làm việc: 175 psi (12,1 bar)
- Hệ số phun: K=57 LPM/bar½
- Nhiệt độ đáp ứng:
  + 57 °C
  + 68 °C
  + 79 °C
  + 93 °C
  + 141 °C
- Là đầu phun loại phản ứng nhanh
- Lớp bảo phủ bên ngoài làm bằng đồng

 
Other
Contact Us

ONLINE SUPPORT

Access Statistical Analysis

 • Online: 16
 • Today: 2,927
 • This month: 115,999
 • Total: 1,438,928
Support online
Ms Thúy
0919 05 44 10
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second