trang-tri-tet
Đầu phun hướng lên sprinkler TYCO TY3151 Đầu phun hướng lên sprinkler TYCO TY3151 Đầu phun TYCO hướng lên TY1151 thuộc dòng đầu phun TY-B loại tiêu chuẩn, có phạm vi phun tiêu chuẩn với lưu lượng phun K=5.6 TY315 Đầu phun ngang Sprinkler Tyco Quantity: 0 Sản phẩm
 • Đầu phun hướng lên sprinkler TYCO TY3151

 • Đầu phun TYCO hướng lên TY1151 thuộc dòng đầu phun TY-B loại tiêu chuẩn, có phạm vi phun tiêu chuẩn với lưu lượng phun K=5.6

 • Origin:
  • United Kingdom
  Manufacturer:
  • Tyco
Đầu phun TYCO hướng lên TY1151 thuộc dòng đầu phun TY-B loại tiêu chuẩn, có phạm vi phun tiêu chuẩn với lưu lượng phun K=5.6
Contact Us

ONLINE SUPPORT

Access Statistical Analysis

 • Online: 14
 • Today: 3,091
 • This month: 47,475
 • Total: 1,103,876
Support online
Ms Thúy
0919 05 44 10
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second