trang-tri-tet
Đầu phun hướng xuống sprinkler TYCO TY4211 Đầu phun hướng xuống sprinkler TYCO TY4211 Đầu phun TYCO hướng xuống TY4211 thuộc dòng đầu phun TY-L loại tiêu chuẩn, có phạm vi phun tiêu chuẩn với lưu lượng phun K=8.0 TY4211 Đầu phun ngang Sprinkler Tyco Quantity: 0 Sản phẩm
 • Đầu phun hướng xuống sprinkler TYCO TY4211

 • Đầu phun TYCO hướng xuống TY4211 thuộc dòng đầu phun TY-L loại tiêu chuẩn, có phạm vi phun tiêu chuẩn với lưu lượng phun K=8.0

 • Origin:
  • United Kingdom
  Manufacturer:
  • Tyco
Đầu phun TYCO hướng xuống TY4211 thuộc dòng đầu phun TY-L loại tiêu chuẩn, có phạm vi phun tiêu chuẩn với lưu lượng phun K=8.0
Contact Us

ONLINE SUPPORT

Access Statistical Analysis

 • Online: 17
 • Today: 3,037
 • This month: 47,421
 • Total: 1,103,822
Support online
Ms Thúy
0919 05 44 10
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second