trang-tri-tet
Đầu phun hướng lên Sprinkler TYCO TY4123 Đầu phun hướng lên Sprinkler TYCO TY4123 Đầu phun sprinkler TYCO TY4123 là đầu phun hướng lên, có hệ số K 8.0 thuộc dòng sản phẩm TY-FRL. TY4123 là đầu phun tự động loại phản ứng nhanh (kích hoạt kim loại hàn bằng chất nóng chảy) TY4123 Đầu phun xuống Sprinkler Tyco Quantity: 0 Sản phẩm
  • Đầu phun hướng lên Sprinkler TYCO TY4123

  • Đầu phun sprinkler TYCO TY4123 là đầu phun hướng lên, có hệ số K 8.0 thuộc dòng sản phẩm TY-FRL. TY4123 là đầu phun tự động loại phản ứng nhanh (kích hoạt kim loại hàn bằng chất nóng chảy)

  • Manufacturer:
    • Tyco
Đầu phun sprinkler TYCO TY4123 là đầu phun hướng lên, có hệ số K 8.0 thuộc dòng sản phẩm TY-FRL. TY4123 là đầu phun tự động loại phản ứng nhanh (kích hoạt kim loại hàn bằng chất dễ nóng chảy).
Đầu phun sprinkler Tyco TY4123 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống đầu phun cho kho hàng hóa lưu trữ. Nó cũng được sử dụng trong các ứng dụng chữa cháy bên dưới sàn.

Đặc điểm kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn đáp ứng:
  + UL và C-UL
  + FM và NYC 
- Áp lực tối đa khi làm việc: 175 psi (12,1 bar)
- Hệ số phun: K=5.6 gpm/psi½ (115.2 lpm/bar½)
- Nhiệt độ kích hoạt:
  + 165°F (74°C) khung không sơn màu
Mã đặt hàng
Đầu phun hướng lên TY3153 có hệ số 5.6 K, loại 1/2 inch:
P/N* 58-986-9-165: mạ crôm, nhiệt độ kích hoạt 165°F (74°C)
Other
Contact Us

ONLINE SUPPORT

Access Statistical Analysis

  • Online: 16
  • Today: 1,387
  • This month: 52,368
  • Total: 1,108,769
Support online
Ms Thúy
0919 05 44 10
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second