trang-tri-tet
Đầu phun hướng lên Sprinkler TYCO TY9128 Đầu phun hướng lên Sprinkler TYCO TY9128 Đầu phun sprinkler TYCO TY9128 (model EC-25) là đầu phun hướng lên, có vùng bao phủ rộng với hệ số K 25.2. Đầu phun TY9128 được ứng dụng cho các kho lưu trữ và các ứng dụng yêu cầu vùng bao phủ rộng. TY9128 Đầu phun xuống Sprinkler Tyco Quantity: 0 Sản phẩm
 • Đầu phun hướng lên Sprinkler TYCO TY9128

 • Đầu phun sprinkler TYCO TY9128 (model EC-25) là đầu phun hướng lên, có vùng bao phủ rộng với hệ số K 25.2. Đầu phun TY9128 được ứng dụng cho các kho lưu trữ và các ứng dụng yêu cầu vùng bao phủ rộng.

 • Origin:
  • United Kingdom
  Manufacturer:
  • Tyco
Đầu phun sprinkler TYCO TY9128 (model EC-25) là đầu phun hướng lên, có vùng bao phủ rộng với hệ số K 25.2. Đầu phun TY9128 được ứng dụng cho các kho lưu trữ và các ứng dụng yêu cầu vùng bao phủ rộng.
 
Đầu phun sprinkler TY9128 có diện tích vùng bao phủ tối đa là 196 ft² (18,2 m²), gần gấp đôi diện tích vùng bao phủ của các đầu phun tiêu chuẩn trong các ứng dụng tương tự.

​Tiêu chuẩn đáp ứng:
 • UL và C-UL
 • FM
 • NFPA 13
Theo tiêu chuẩn UL, C-UL:
 • Diện tích vùng bao phủ tối đa của mỗi đầu phun là 196 ft² (18,2 m²).
 • Khoảng cách tối đa giữa các đầu phun là 15 ft (4,6 m) khi vùng bao phủ không vượt quá 144 ft² (13,4 m²), và khoảng cách tối đa giữa các đầu phun là 14 ft (4,3 m) khi vùng bao phủ không vượt quá 196 ft² (18,2 m²).
 • Khoảng cách tối thiểu giữa các đầu phun là 8 ft (2,44 m).
Áp lực tối đa khi làm việc: 12.304 kg/cm2 (12,1 bar)
Hệ số phun: K=25.2 GPM/psi½ (362.9 LPM/bar½)
Nhiệt độ đáp ứng: 165 °F (74 °C) hoặc 212 °F (100 °C
Lớp bao phủ bên ngoài làm bằng đồng 
Mã đặt hàng
Đầu phun hướng lên TY9128 có hệ số K 25.2:
P/N 58-450-1-165: nhiệt độ kích hoạt 165°F (74°C)
P/N 58-450-1-214: nhiệt độ kích hoạt 212°F (100°C)
 
Other
Contact Us

ONLINE SUPPORT

Access Statistical Analysis

 • Online: 49
 • Today: 2,808
 • This month: 47,192
 • Total: 1,103,593
Support online
Ms Thúy
0919 05 44 10
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second