trang-tri-tet
Đầu phun hướng xuống Sprinkler TYCO TY3221 Đầu phun hướng xuống Sprinkler TYCO TY3221 Đầu phun sprinkler TYCO TY3221 là đầu phun hướng xuống, có hệ số K 5.6 thuộc dòng sản phẩm TY-FRL. TY3221 là đầu phun tự động loại phản ứng nhanh (kích hoạt kim loại hàn bằng chất nóng chảy) TY3221* Đầu phun xuống Sprinkler Tyco Quantity: 0 Sản phẩm
  • Đầu phun hướng xuống Sprinkler TYCO TY3221

  • Đầu phun sprinkler TYCO TY3221 là đầu phun hướng xuống, có hệ số K 5.6 thuộc dòng sản phẩm TY-FRL. TY3221 là đầu phun tự động loại phản ứng nhanh (kích hoạt kim loại hàn bằng chất nóng chảy)

  • Manufacturer:
    • Tyco
Đầu phun sprinkler TYCO TY3221 là đầu phun hướng lên, có hệ số K 5.6 thuộc dòng sản phẩm TY-FRL. TY3221 là đầu phun tự động loại phản ứng nhanh (kích hoạt kim loại hàn bằng chất dễ nóng chảy).
Đầu phun sprinkler Tyco TY3221 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống đầu phun cho kho hàng hóa lưu trữ. Nó cũng được sử dụng trong các ứng dụng chữa cháy bên dưới sàn.

Đặc điểm kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn đáp ứng:
  + UL và C-UL
  + FM và NYC 
- Áp lực tối đa khi làm việc: 175 psi (12,1 bar)
- Hệ số phun: K=5.6 gpm/psi½ (80.6 lpm/bar½)
- Nhiệt độ kích hoạt:
  + 165°F (74°C) khung không sơn màu
Mã đặt hàng
Đầu phun hướng xuống TY3221 có hệ số 5.6 K, loại 1/2 inch:
P/N* 58-982-9-165: mạ crôm, nhiệt độ kích hoạt 165°F (74°C)
Other
Contact Us

ONLINE SUPPORT

Access Statistical Analysis

  • Online: 16
  • Today: 3,066
  • This month: 47,450
  • Total: 1,103,851
Support online
Ms Thúy
0919 05 44 10
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second