STT Số kí hiệu Tên văn bản Mô tả ngắn gọn
1 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng TCVN 3890 : 2009 thay thế cho TCVN 3890 : 1984.
2 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương V - IX) Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

➟ XEM CHI TIẾT
3 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương I + II) Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
4 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương III + IV) Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
5 TCVN 8060:2009 - Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi TCVN 8060 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14557 : 2002.TCVN 8060 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
6 214/2013/TTLT-BTC-BCA - Hướng dẫn chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Nội dung toàn văn Thông tư 214/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
7 66/2014/TT-BCA - Hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy Nội dung toàn văn Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy
8 23/2018/NĐ-CP - Quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Nội dung toàn văn 23/2018/NĐ-CP - Quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
9 48/2013/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Nội dung toàn văn Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan kiểm soát thủ tục hành chính
10 97/2017/NĐ-CP - Sửa đổi 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính 2016 Nội dung toàn văn Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính 2016
11 TCVN 7435-1:2004- Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 1 TCVN 7435-1:2004 hoàn toàn tương đương với ISO 11602-1:2000TCVN 7435-1:2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị Phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
12 TCVN 7278-3 : 2003 - Chất chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7278-3:2003 (ISO 7203-3 : 1999) về Chất chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy - Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy hoà tan được với nước
13 79/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC - Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
14 TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang và các công trình khác có nguy hiểm về cháy, nổ.
15 TCVN 7336:2003 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt TCVN 7336:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC Phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
16 46/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây