Văn bản theo phân loại: Thông tư/nghị định

STT Số kí hiệu Tên văn bản Mô tả ngắn gọn File đính kèm
1 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
2 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương V - IX) Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương V - IX)
3 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương III + IV) Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương III + IV)
4 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương I + II) Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương I + II)
5 214/2013/TTLT-BTC-BCA - Hướng dẫn chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 214/2013/TTLT-BTC-BCA - Hướng dẫn chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
6 66/2014/TT-BCA - Hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy 66/2014/TT-BCA - Hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy
7 23/2018/NĐ-CP - Quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 23/2018/NĐ-CP - Quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
8 48/2013/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 48/2013/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
9 97/2017/NĐ-CP - Sửa đổi 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính 2016 97/2017/NĐ-CP - Sửa đổi 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính 2016
10 46/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP 46/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP
11 79/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC 79/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây