Văn bản theo chủ đề: Tiêu chuẩn

STT Tên file File đính kèm
1 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
2 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương V - IX)
3 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương III + IV)
4 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương I + II)
5 TCVN 8060:2009 - Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi
6 214/2013/TTLT-BTC-BCA - Hướng dẫn chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
7 66/2014/TT-BCA - Hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy
8 23/2018/NĐ-CP - Quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
9 48/2013/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
10 97/2017/NĐ-CP - Sửa đổi 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính 2016
11 TCVN 7278-3 : 2003 - Chất chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy
12 TCVN 7435-1:2004- Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 1
13 46/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP
14 TCVN 7336:2003 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
15 TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật
16 79/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây